CD-skivor

Eklund Musica Verba ger ut CD-skivor på märket Oak Grove. På flertalet har Christer Eklund svarat för inspelning, redigering och layout.

Följande finns att beställa från Eklund Musica Verba, som i nuläget saknar distributör. Vissa av nedanstående utgåvor är de ursprungliga beställarnas egendom men kan förmedlas via oss. Därför anges ofta inga priser, då dessa varierar starkt. Dubbelklicka på bilderna för mer information om respektive utgåva.


OAK GROVE CD 2001 VÄLKOMMEN TILL VÄRLDEN (75:-)

Under Dans- och Folkmusikåret 1990 utgav Musik i Dalarna en kassett, som gratis skänktes till alla under året nyfödda barn i Dalarna. Denna digitala inspelning har förts över till CD och rönt stor efterfrågan. Medverkande är några av Dalarnas ledande folkmusiker och -sångare, som själva utformade arrangemangen under tre dagars härliga inspelningar i Fryksås fäbodpensionats storstuga.

Här finns visor, ramsor och låtar i en skön blandning, för barn från skötbord till första skolåret. Fyllig programbok med alla texter ingår.

Per Gudmundson • fiol, säckpipa och sång
Ola Bäckström • fiol och bouzouki
Bill McChesney • blockflöjter och basklarinett
Lars Ekström • kontrabas, sång och gitarr
Verf Lena Egardt • sång
Anna Nygårds • sång
Gertrud, Linus & Lotta Sundvik • sång
Maria Röjås • sång
Alf Tangnäs • sång
Lissman Gunnar Turesson • sång
Elsa Zetterquist • sång

OAK GROVE CD 2002 EN VÄRLD I VÄRLDEN (50:-)

Carin Malmlöf-Forsslings elektroakustiska komposition En värld i världen är baserad på autentiska ljud, inspelade i Falu gruva vid slutet av 1970-talet. Dessa ljud har sedan bearbetats i EMS studio i Stockholm, där kollegan Miklós Maros realiserat Carin Malmlöf-Forsslings intentioner. Fylligt texthäfte med en längre artikel av musikjournalisten Per-Anders Hellqvist ingår.

Här finns en unik möjlighet att uppleva hur den för alltid försvunna ljudmiljön i gruvan kunde gestalta sig och hur den i sin tur omformats till ljudkonst. I kompositionen ingår också den dikt, som givit stycket dess namn. Speltiden är förstås densamma som styckets längd, knappa tjugo minuter.


OAK GROVE CD 2014 OLLE ANDERSSON • GUSTAF DEN ADOLF & FRÅN SCEN OCH CABARET (DUBBEL-CD à 250:-)

Olle Andersson föddes 1937 och växte upp på landet, nära Dalälven, i Säters kommun. Föräldrarna idkade jordbruk. Olle övade flitigt på orgel, kom med i kör och fick solistuppdrag som tenor. Efter studenten blev det uppsala och diverse studier, teologi och språk bl. a.

Olle Andersson sögs in i ett intensivt nationsliv, kom med i Orphei Drängar och hösten 1960 började den nya karriären som artist på allvar. Då började man på Västmanlands-Dala Nation att utarbeta ett spex, och premiären på Gustaf den Adolf ägde rum 1/5 1961 och blev genast en stor framgång. Det spelades på V-Dala under följande säsong och togs också ut på turné i hembygden våren 1962. Spexet kom så att vila till 1968 med grande finale under några föreställningar i Uppsala, ur vilka här föreliggande version är sammanställd.

CD 1 TT 77’20

1 Landgångssång (Karl Millöcker) 3’01 ur spexet Gustaf den Adolf

2 Pianokonserternas pianokonsert 4’31

3 Kära Maggan min (R Friml/J Strauss d y) 3’04 ur Gustav III

4 Mamsell Flanell (Georges Bizet) 2’06 ur Gustav III

5 Du har skönhet och behagen (R Leoncavallo) 2’45 ur Gustav III
6 Förlåt men jag kan inte... (J Strauss d y) 2’36 ur Gustav III

7 Spegling (Otto Palmgren/Jarl Hemmer) 3’27

8 Jägarvisa (Tom Lehrer/Per Anders Boquist) 1’32
9 Olles skärgårdsvals (Olle Andersson) 2’48

Med Jörgen Rörby, gitarr
10–19 Medan göken tiger (Lennart Lundén/Alf Henrikson) 11’23
Gryningstimmen, Den underbara stegen, Schiller och Goethe, Visa,
Kung Orre, Tårlöst, Högfärden, Nyare svensk filosofi,
Förnöjsamhetens sång, Han som sett det mesta

20 Brittens lilla kråka (trad./Olle Andersson) 1’31 – ur Snudd
21 Ett ord i vägen (Bennet/Cook/Miller/Moore) 6’40 – ur Snudd

22 Comeback (H Arlen/Hans Widmark/Curt Wallerud) 2’55 – ur Plank!

V-Dala nation 7/9 1968
Gustaf den Adolf med 30-åriga kriget eller Ett himla spel som bär iväg – en historisk dimbildning i tre akter.
Texter: Gunnar Ljusterdal tillsammans med Lars Adell och Olle Andersson, fritt efter Z. Topelius
Akt 1: Rådssalen i Kungl. Slottet Tre Kronor, eller, som det då hette, Tre Daler Silvermynt

CD 2 72’53
Akt 2: I norra och mellersta Tysklands kustland, inland och fälttrakter
Akt 3 scen 2: Vid Kungl. Maj:ts fälttält

Personer, i den mån de förekomma:
Gustaf den Adolf – Majestät; kungligt i tungvikt – Olle Andersson
Maria Eleonora – Riksgumma; en riktig statkärring – Nils H Larsson
Axel Oxenstierna – Morsk Marsk; generalbas – Gunnar Lundgren
Banér, Wrangel & Torstensson – Fältherrar; alltid slagfärdiga –
Åke Ljusterdal, Claes Bursell & Sven Krigsman
Öl-Göran – Georg WIlhelm av Brandenburg – Torkel Johansson
Mutter Fourage – Chef för Kungl. Lotteristyrelsen – Åke Wetterhall
Pater Hieronymus Illoyola – Medlem av JO (JesuitOrden) – Nils H Larsson
Regina von Emmeritz – Påvl. Dotterdotter – Jöran Aldén

Ev rester av regi (1961) kan spåras tillbaka till Ingegerd Aschan
Kruthornen – Dirigent: Sture Granberg


OAK GROVE CD 2016 LARS ROOS I FALUN 2004 (100:-)

Hösten 2004 gjorde Lars Roos sin sista större konsert i Stockholms Konserthus. Hans ögonsjukdom satte nu stopp för karriären. Före denna slutpunkt gav han några dagar tidigare samma program i Falun, där denna inspelning gjordes – förmodligen den sista dokumenterade större konserten med Lars Roos vid flygeln.

DDD • TT 72’54

1. W A Mozart: Tolv variationer över ”Ah, vous dirai-je, Maman” KV 300e 2. Lars Roos
3. Johannes Brahms: Rapsodi op. 79 nr 1 h-moll
4. Johannes Brahms: Rapsodi op. 79 nr 2 g-moll
5–7 L van Beethoven: Pianosonat nr 23 f-moll op. 57 ”Appassionata”
8. Frédéric Chopin/Franz Liszt: Meine Freuden
9. Robert Schumann/Franz Liszt: Liebeslied (Widmung)
10. Frédéric Chopin: Scherzo nr 2 b-moll op. 31
11. Ernesto Nazaret: Tango Brasilienne
12. Edvard Grieg: Springdans

Övriga CD (ladda ner information i pdf-format)