Inspelningar och överföringar

Inspelning av musik i levande akustik har Christer Eklund fascinerats av sedan 45 år tillbaka och framför allt praktiserat vid ett par hundra inspelningssessioner och ett tusental konserter. Genom sin breda musikerfarenhet vet han hur skilda instrument, solister, ensembler, körer och orkestrar klingar i verkligheten och detta blir förstås utgångspunkt för hur ett inspelat slutresultatet också bör återges. Balanser kan påverkas via mikrofonval och -placering, sparsam användning av reverb kan många gånger hjälpa upp en akustisk bild.

Eklund Musica Verba gör inspelningar av västerländsk konstmusik i nästan alla former utom de som kräver mängder av mikrofoner. Vår bärbara utrustning klarar det mesta som förekommer på ett konsertpodium, men vissa inspelningar kräver utrustning vi saknar, t ex av rock- och popgrupper, av storband etc. Där krävs en studio med mycket kringutrustning.

Genom åren har vi gjort många körinspelningar, dokumenterat mängder av orkester- och kammarkonserter, svarat för utgivningar av ett flertal orgelskivor liksom av kammarorkestrar och folkmusikgrupper.

Vi arbetar i huvudsak med följande utrustning:

Professional audio workstation: Yamaha AW 1600

Pearl TL 44 stereomikrofoner
Pearl CC 30 monomikrofoner


 

Överföringar

För överföring av äldre inspelat material i skilda format som gamla trådinspelningar, 78-varvsskivor, LP-skivor, kassetter och vanliga rullband har vi utmärkt utrustning. Behandling av materialet kan också ske digitalt i Sound Forge 8.0 med t ex borttagning av knäppar, störande brum och brus m m.

Tänk vilken glädje kommande generationer kan ha av även mycket enkla ljudbilder, tal såväl som musik, överförda till CD. Bevara de värdefulla banden med barn eller far- och morföräldrar, med inspelningar du kanske inte ens längre har apparatur att spela upp! På en CD lever materialet i kanske 100 år ytterligare.


Websters trådspelare Model 181 Chicago ca 1948


Lyrec rullbandspelare


Ortofon C pickup för 78-varvare


Da Vinci Pro-6 2880dpi skrivare för CD

Överföring till CD

Arbetet syftar alltså till CD-överföring, med plastask, booklet och inlay samt bild- & färgtryck också på själva CD:n. Med vår egen utrustning kan vi till konkurrenskraftiga priser erbjuda allt mellan 1 och ca 150 CD (över 150 ex bör man överväga fullutvecklat pressningsförfarande, kanske redan vid mindre upplagor). Priserna är förstås avhängiga volymer och hur stort layout- och överföringsarbete som uppdraget medför i tid. Kontakta oss gärna för att få en prisbild.

Mastering och layoutuppdrag

Eklund Musica Verba utför fortlöpande mastering av CD-material med ISCR-kod och layout av alla trycksaker, även till andra skivbolag. Många enskilda kunder anlitar oss för privata CD-utgåvor.