Välkommen till Eklund Musica Verba!

Eklund Musica Verba är ett kommanditbolag med ett flertal verksamhetsgrenar – merparten med musik eller ord i fokus. Verksamheterna omfattar sju olika områden med såväl produkter som tjänster. Specialiseringen ligger inom musikområdet.

Företaget startades 1987 och drivs av Christer Eklund, 1970–1987 producent och intendent inom Rikskonserters verksamheter samt Länsmusikchef i Dalarna 1988–1991. Enmansföretagets kundkrets återfinns lokalt/regionalt i Dalarna – bland privatpersoner, föreningar och företag – samt i Stockholmsregionen.

Inspelningar och överföringar till CD är i dag den huvudsakliga verksamheten. Tusentalet inspelade konserter och några hundra producerade LP/CD utgör erfarenhetsgrund för inspelningar i akustiskt lämpade miljöer samt redigering av det inspelade materialet – en fil.kand med musikvetenskap, estetik och konstvetenskap utgör en annan. Skrivandet av texter samt layout av alla trycksaker förknippade med CD-utgivning är en självklar del i totaliteten.

Som kyrkosångare kan Christer Eklund stödja sig på en bra grundutbildning för Inez Köhler (Jussis Aida på 40-talet). Under trettiotalet år har han engagerats som tenorsolist i verk som Mozarts Requiem eller Bachs Johannespassion, men nöjer sig nu i sjuttioårsåldern med uppdrag av mindre dignitet. Under mer än fyrtio år har han också sjungit i kör (Uppsala Akademiska Kammarkör 1964–1973 under Dan-Olof Stenlund) och därtill varit med och grundat ett par (Härnösands Motettkör & Falu Kammarkör).

Sedan 2003 har Christer Eklund också medverkat i Dalarnas Tidningar som musikrecensent

Kontakta gärna Christer Eklund för mer information!