Musikjournalistik och musikpresentation

Genom åren har Christer Eklund ofta anlitats som presentatör av konserter och därtill också skrivit programkommentarer. Konserter under t ex Musik vid Siljan och programkommentarer för Sveriges Radios Symfoniorkesters konserter i Berwaldhallen kan nämnas som exempel härpå.

Under 1990-talet medverkade han som återkommande musikpresentatör i Nattens Musikradio resp Opp Amaryllis, båda i Sveriges Radio P2. Likaså svarade han för ett stort antal inslag i Musiknytt, det aktuella musikmagasin som i samma kanal sänds från Växjö. Genom åren har Christer Eklund byggt upp en stor kunskap om det aktuella musiklivet, om tonsättare och artister. Grunden lades under 1960-talet med en fil.kand-examen i Uppsala, i vilken ingick Musikvetenskap (för professor Ingmar Bengtsson). Sedan 2003 medverkar han som musikkritiker i Falu Kuriren.

Beställningar tas fortsatt emot av t ex programpresentation muntligt eller skriftligt, vid konserter eller för CD-utgåvor, tidskrifter etc.

På eget förlag har Eklund Musica Verba också utgivit två böcker, vilka kan beställas direkt från oss:

Den fulländade wagnerianen, en översättning av G Bernard Shaw’s The Perfect Wagnerite, 160 sidor. Här ingår också ett tjugotal översättningar av artiklar Bernhard Shaw skrev som musikkritiker i London under 1890-talets första år. ISBN 91-630-5177-X.

Musiken i Falun under trehundra år tillkom 1945 som en trebetygsuppsats i ämnet Musikforskning. Det var den senare kände radiomannen Matts Arnberg, som i sitt omfattande arbete inte bara skildrade musiklivets utveckling i ett stort perspektiv. Han kompletterade sitt arbete med en genomgång av alla tidningsannonser som publicerats i Falu-tidningar före år 1900, en sannskyldig faktaskatt med mängder av intressanta uppgifter om medverkande och repertoar som framförts. Ffg har nu uppsatsen efter genomgång publicerats och kompletterats med översikter och personregister. Professor Gunnar Ternhag tecknar bilden av Matts Arnberg och den vetenskapsvärld som var hans i det tidiga 40-talets Uppsala. ISBN 978-91-631-9806-9. 198 sidor.